Yoga Experience
© 2019 - Yoga Experience

Business Experience

Naar Business workshops Naar Business workshops

  Bedrijven tijdens een veranderingsproces

Verandering is geen doel op zich maar wel noodzakelijk om te groeien, te stabiliseren of om doelstellingen te realiseren. Veranderen is een continue proces binnen bedrijven. Of het nu gaat om kleine veranderingen of grote, er zijn altijd medewerkers  betrokken in het proces. De wijzigingen in werk, team  en/of omgeving kan angst en weerstand bij medewerkers oproepen. Dit kan zich uiten in verandering in houding en gedrag of in fysieke klachten.

Reorganisatie maakt ziek

In 2008 toonde een onderzoek van FNV aan, dat ruim 40% van de medewerkers, die een reorganisatie hadden meegemaakt, door het veranderingsproces  gezondheidsklachten kregen.  In een recent Brits onderzoek (mei 2013) in opdracht van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk(EU-OSHA), wordt dit beeld nog een keer bevestigd. (bron: www.overpreventie.nl). Hiermee vertellen wij u wellicht niets nieuws, maar hoe past Yoga in dit plaatje? 

Yoga voor uw medewerkers

Yoga is niets anders dan fysieke en mentale weerstand om te zetten in een gezonde balans, zowel op als buiten de yoga mat.  Door uw medewerkers yoga te laten ervaren worden zij uitgedaagd houdingen aan te nemen die wellicht onbekend zijn en fysieke inspanning vraagt. De weerstand die zij ervaren is vaak niet anders dan de  weerstand die zij ervaren tijdens het veranderingsproces binnen uw organisatie. De weerstand voelen en bijstellen is wat Yoga doet. Door de verbinding van de adem te gebruiken en te leren in het moment te zijn en te oefenen dat alles continue verandert, doorstaan uw medewerkers de lastige houdingen op de mat.  Dit creëert vertrouwen, harmonie en observatie van ieders natuurlijke gedrag. Hierdoor wordt bewustwording bij uw medewerkers gerealiseerd, ontstaat gevoel  van relativeren en  kan een ieder  de beste versie van zichzelf gaan benutten. Stoelyoga in pauze ook van harte aan te bevelen.
Yoga Experience
© 2019 - Yoga Experience

Business Experience

Naar Business workshops Naar Business workshops

  Bedrijven tijdens een veranderingsproces

Verandering is geen doel op zich maar wel noodzakelijk om te groeien, te stabiliseren of om doelstellingen te realiseren. Veranderen is een continue proces binnen bedrijven. Of het nu gaat om kleine veranderingen of grote, er zijn altijd medewerkers  betrokken in het proces. De wijzigingen in werk, team  en/of omgeving kan angst en weerstand bij medewerkers oproepen. Dit kan zich uiten in verandering in houding en gedrag of in fysieke klachten.

Reorganisatie maakt ziek

In 2008 toonde een onderzoek van FNV aan, dat ruim 40% van de medewerkers, die een reorganisatie hadden meegemaakt, door het veranderingsproces  gezondheidsklachten kregen.  In een recent Brits onderzoek (mei 2013) in opdracht van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk(EU-OSHA), wordt dit beeld nog een keer bevestigd. (bron: www.overpreventie.nl). Hiermee vertellen wij u wellicht niets nieuws, maar hoe past Yoga in dit plaatje? 

Yoga voor uw medewerkers

Yoga is niets anders dan fysieke en mentale weerstand om te zetten in een gezonde balans, zowel op als buiten de yoga mat.  Door uw medewerkers yoga te laten ervaren worden zij uitgedaagd houdingen aan te nemen die wellicht onbekend zijn en fysieke inspanning vraagt. De weerstand die zij ervaren is vaak niet anders dan de  weerstand die zij ervaren tijdens het veranderingsproces binnen uw organisatie. De weerstand voelen en bijstellen is wat Yoga doet. Door de verbinding van de adem te gebruiken en te leren in het moment te zijn en te oefenen dat alles continue verandert, doorstaan uw medewerkers de lastige houdingen op de mat.  Dit creëert vertrouwen, harmonie en observatie van ieders natuurlijke gedrag. Hierdoor wordt bewustwording bij uw medewerkers gerealiseerd, ontstaat gevoel  van relativeren en  kan een ieder  de beste versie van zichzelf gaan benutten. Stoelyoga in pauze ook van harte aan te bevelen.